Hoạt động

 

Hoạt động

Đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tháng 12 năm 2009.
Tập thể cán bộ, nhân viên kỷ niệm ba năm ngày thành lập 04/06/2010.

Chi tiết